O zasobie

Zasób Archiwum obejmuje dokumentację życia politycznego w Polsce od 1989 r., przede wszystkim zinstytucjonalizowanych graczy politycznych takich jak partii polityczne, koalicje wyborcze, ale również organizacje powiązane z partiami oraz młodzieżowe ruchy polityczne oraz związki zawodowe. W chwili obecnej zbiory obejmują akta przeszło 150 partii. Są to materiały zarówno wytworzone przez samą organizacją (uchwały zarządów, programy, oświadczenia itp.), jak i te dotyczące jej (np. zestawienia władz, wyniki wyborów, wycinki prasowe). Osobno zostały zebrane materiały z poszczególnych wyborów parlamentarnych, prezydenckich i samorządowych (m.in. programy wyborcze, oświadczenia, ulotki, plakaty) oraz publikacje wydawane przez partie (m.in. biuletyny, pozycje książkowe). Archiwum posiada również własną bibliotekę z pozycjami książkowymi dotyczących życia politycznego w Polsce po okresie transformacji. Zbiory archiwum są ułożone w serie, które składają się z poszczególnych partii politycznych. W chwili obecnej udostępniamy Państwu inwentarz w wersji elektronicznej obejmujący opracowaną już dokumentację. Na bieżąco uzupełniamy inwentarz o nowo opracowane zbiory. W razie chęci skorzystania z naszego archiwum, bądź dowiedzenia się, czy w naszych zbiorach znajdują się materiały Państwa interesujące, prosimy o kontakt.